-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Нова голяма доставка от "Чудната градина"
Назад

Нова голяма доставка от "Чудната градина"


Дата 16 юни 2020 - Нова голяма доставка за "АБЦ Маркет" от "Чудната градина".
От утре – редовни доставки.
Приятели, търсете нашето зеле на щандовете на нашите приятели. Така помагате и на нас.
Забележка: Младежите ни измъкнаха зелето до пътя от калта с неистови усилия, целите мокри, с ботуши на крака. Моля, обърнете внимание че зелето е наредено върху чисто нов найлон за да не се цапа.
Нова голяма доставка от