Фондация „Св. Николай Чудотворец“ е създадена на 19 септември 1997 година. Още с първия си проект, финансиран от Фондацията „Еspoir et santé“ на белгийската графиня Д’ Ултрамон- Д’ Урсел, печели 25 000 $. Проектът цели построяване на първия Дневен център за деца с увреждания в града, като по това време няма действаща нито една социална услуга, не само в града, а в повечето големи градове в страната.

В края на септември 1997г. фондацията приема един тир с помощи от Франция, дарение от френската организация „Pyrénées - Bulgarie“ .Освобождава ги и ги разпределя според предписания на Община Добрич. С една част от помощите се създава Френския културен център, като той се помещава първоначално в помещение на Художествената галерия, а по- късно в бившия Партиен дом.

С пари на Фондацията, дарени от белгийската организация „Аide de la Flandre“ е ремонтиран и оборудван офис на ул. „Христо Смирненски“№5, като през същата година Фондацията подпомага и Съюза на военноинвалидите в града.

През 1998г. Фондацията освобождава още един тир и един камион с помощи от Белгия, освобождава ги и ги раздава на нуждаещи се семейства, посочени от ДСП. Част от тях са дарени на ДДЛРГ „Дъга“.

През пролетта на 1999г. чрез лобиране и застъпничество и последващ проект от страна на Фондацията е създадена първата група за деца с увреждания в Детска ясла №4 „Щастливо детство“.

Не без помощта на застъпнически дейности, през 2002 година започва работа Ресурсен център за деца с увреждания, който след година през 2003г, се преобразува в първия Дневен център за деца с увреждания в града.

През 2002- 2004г. Фондацията финансира чрез проекти:

 закупуването на играчки, постелки, компютърни конфигурации за Детска ясла №4- финансирани от БАЛИЗ;

 оборудването на кухненски бокс за Ресурсния център- финансирани от БАЛИЗ;

 оборудването на фитнес зала в Дневния център- финансирани от Ирландската организация“ Братя и сестри на милосърдието от седмия ден на Христа“ .

 Две обучения за специалистите на Ресурсен център и Дневния центърФинансирани от ФРГИ и немската „Lebenshilfe“

 Две обучения за родители- финансирани от БАЛИЗ

От 2004г. Фондацията става член на БАЛИЗ- Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения, национално представена организация.

През 2004-2005 година Фондацията разработва, провежда и управлява част от модулна система за обучение на специалисти , работещи с деца с увреждания. Обучени са 486 млади специалисти с подкрепящи професии от цялата страната в общо 10 обучения за двете години. Модулната програма е финансирана от БАЛИЗ и Centro Social Inter Paroquial Santarem.

През 2006 Фондацията работи по проектите:

- „Нашето лято“- за интеграция на деца с увреждания в общността., финансиран от Община Добрич и БАЛИЗ;

- Обучение за специалисти и учебно посещение на услуги в град Ловеч, финансиран от БАЛИЗ.

- През 2007г. - Проект за учебни пленери на деца и младежи с увреждания, финансиран от Тръст за социална алтернатива.

През 2008-2009г.- Проект за консултации на родители на деца с увреждания, финансирани от френската Fondation D' Auteuil.

През 2010- 2011г- Проект „Сподели дома“1,2,3- пилотен проект за заместваща грижа, финансиране от БАЛИЗ и от белгийската „Еspoir et santé“.

През 2012-2013г. Проект „Подкрепено вземане на решение“1,2, финансиране от БАЛИЗ и „Bonté, charité, compassion“.

2014-20116 г. Проект „Имаш право да решаваш“- свалени 6 запрещения, финансиран от БАЛИЗ.

2015- 2016г. Проект „Аз мога“ 1 и 2, финансирани от БАЛИЗ.

2017 година - два благотворителни бала и едно благотворително събитие на обща стойност 4810лв.

2018 г.- три проекта и една награда, стартиране на стопанска дейност.

Проектите са:

„Чудната градина“, на стойност 3000лв, финансиран от БАЛИЗ;

„15 усмивки“, на стойност 3000, финансиран от БФЖ;

Конкурс за най- добър бизнес план на стойност 8000лв, финансиран от Уникредит банк;

Награда за най- добра идея за социално предприятие на стойност 5000лв, финансирана от Уникредит банк;