Контакти

ПОМОГНЕТЕ НА ЧОВЕК С ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗАТРУДНЕНИЕ!

Ако искате да помогнете за някоя от нашите инициативи, можете да дарите средства по смета на Фондацията: POSTBANK

IBAN: BG57BPBI79381054164701BIC: BPBIBGSF

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Тел. +359898 593 598;

Е-mail: stnicolay@yahoo.com