Екип

Мария Методиева– Председател на Управителния съвет

Филолог, работила като учител 15 години и от 22 години в неправителствения сектор. Консултант в социалната сфера, с експертиза в областта на качеството на социалните услуги, деинституционализацията, застъпническите дейности. Родител на две деца, едното от които починал на 26 години син с множествени увреждания.

д-р Хасан Ефраимов- Член на Управителния съвет

Лекар- акушер- гинеколог с дългогодишна практика. От 20 години в частния сектор. Писател с 9 издадени книги. Създател на социалното предприятие "Чудната градина". Общински съветник.

Тереза Карамузова – Член на Управителния съвет

По образование зооинженер, с дългогодишна практика. Работи от 16 години като учител и застраховател. Родител на две деца, едното, от които аутист.

Диана Далакманска – Член на Управителния съвет

По образование инженери и юрист. Дългогодишен юрисконсулт и адвокат на свободна практика със собствена кантора. Спечелила 6 граждански дела за сваляне на запрещения, прецедент в съдебната система в България.

Мариян Лунгов – Член на Управителния съвет

С опит в частния сектор. Художник на свободна практика. Родител на дете с увреждане.