-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Подарък от нас
Назад

Подарък от нас


Дата: 5 май 2020 - Приятели, „Фондация Свети Николай Чудотворец“ раздаде 500 ваучера, всеки от по 20 лв., на обща стойност 10 000 лева.
Проектът е финансиран от Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България, които обединиха усилия за създаването на Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19”.
321 ваучера бяха предоставени на управата на МБАЛ Добрич за да ги разпредели на специалистите по здравни грижи и санитарките. 49 са за социални работници. Останалите 130 ще бъдат за семейства на деца и младежи с увреждания.
С ваучерите ще могат да се пазаруват цветя от „Чудната градина“, а също и останалите й продукти – домати, краставици, зеле, тиквички.
Валидността на ваучерите е до 30.08.2020.
В тези трудни времена неправителственият сектор застана твърдо зад „Чудната градина“ за да опази най-голямото социалното предприятие в България за хора с интелектуални затруднения .
„Америка за България“ ни подкрепя вече за втори път, както и БЦНП, от които също получихме сериозна помощ.
Благодарим, приятели.
Подарък от нас