-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Измина нашата първа година
Назад

Измина нашата първа година


Дата: 23 декември 2019 - Измина нашата първа година. Може би най- трудната, просто защото беше първа. Как да разкажем колко емоции и чувства съпреживяхме заедно само в няколко снимки? Още по- развълнувани сме от очакването на новото десетилетие. Молим се за здраве, вдъхновение и късмет. А на всички приятели пожелаваме да имате нашата вяра, кураж и постоянство! БлагоДарим ви, че сте винаги с нас!
Измина нашата първа година