-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Благороден жест
Назад

Благороден жест


Дата: 22 декември 2019 - Тези хубави, млади хора бяха решили на сватбеното си тържество да направят малко благотворително събитие за нашата Чудна градина. Сложили този буркан и представете си, вместо да отидат на почивка, да си изхарчат парите в някой МОЛ, или каквото там правят младите хорате, са решила да помогнат именно на Градината. И подчертавам, тук не става въобще въпрос за нас. А за тях, младите- тези млади, които живеят със смисъл, сърце и любов.
Благороден жест