-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Община Добрич - наш верен приятел
Назад

Община Добрич - наш верен приятел


Дата: 13 декември 2019 - Ох, ние от " Чудната градина" много се хвалим напоследък, но в края на годината просто берем плодовете на успеха си.
Заявявал съм неведнъж и пак ще го направя. Без Община Добрич нямаше да има "Чудна градина". Общината е най-големият ни подръжник, а заедно с нея и всеки един жител в града, който плаща данъци, именно в тази хазна.
Имахме и щастието да случим именно на този кмет. Младо момче, надъхано, прегърнало идеята за промяна, опълчило се на самия Шейтан. Да, нужна е смелост за това, а не всеки я притежава.
Казвам и друго – "Чудната градина" е проект на Добрич. На всеки един жител от нашия град! Ние, добруджанци го превърнахме в национален проект, пример за цяла България. Бялата лястовица на Добруджа, и помнете ми думата – тази лястовица ще продължи да лети из страната и да сее заразата на доброто в цяла България. След нас ще има десетки.
Продължаваме да променяме Добрич. След нас сте вие – из всички кътчета на България за да я направим едно по-добро място за живот.

Община Добрич - наш верен приятел