-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

"Чудната градина" вече предлага и пресен зелен лук
Назад

"Чудната градина" вече предлага и пресен зелен лук


Дата: 2 декември 2019 - "Чудната градина" вече предлага пресен зелен лук. Количествата, които сме засели би трябвало да покрият целия зимен период, до края на март месец. Очакваме ви в нашата градина, вече с обновен истински магазин.
С цел да достигнем и до повече наши клиенти и почитатели, търсим и търговци от региона на гр. Добрич, за реализиране на нашата продукция.
Лукът ще се предлага на връзки, изчистен и измит. Може да го вземете от градината, или да ви го доставим до вашия магазин, след предварителна заявка. Всяка връзка ще е с етикет "Чудната градина". Целта е клиентите ни да са сигурни, когато купуват продукцията, предвид на фалшификациите, които започнаха да се случват с нашето име.