-защита на правата на лицата с интелектуални затруднения;

-изграждане на устойчиви системи за социална и здравна защита;

-отстояване на правото за достоен и независим живот на лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подобряване на условията за включване и пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения във всички области на социален живот;

-изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лица с интелектуални затруднения и техните семейства;

-подкрепа за пълноценно участие на лица с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвяне, наблюдение и контрол върху провежданите национални, регионални и местни политики с лице към хората с увреждания;

-повишаване информираността на лица с интелектуални затруднения и техните семейства за възможностите сами да отстояват правата;

-формиране на позитивни обществени нагласи.

Фондацията е организация от съмишленици, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

Фондацията е организации, която успешно защитава правата на лицата с интелектуални затруднения и способства за създаване на условия за достоен и независим живот в общността.

Новини

Нашите цветя и в "Дон Домат"
Назад

Нашите цветя и в "Дон Домат"


Като ви разправях че доброто е заразно, подобно на злото, не ми вярвахте.
Приятели, приветствайте новия член на нашето социално предприятие и на фондацията. Това е Христина Стойчева. Една страхотна дама с огромно сърце.
Нейният магазин "Дон Домат", находящ се в ганга на улица 25-ти септември в Добрич вече ще предлага нашия цветен разсад.
Безплодни останаха усилията ни да договорим комисион за нея. Христина беше категорична че ще ги продава напълно безплатно. Но аз съм сигурен – доброто й ще бъде възнаградено стократно.
Приятели, моля споделете това в социалните групи за да може да стигне до хората, които искат да ни помогнат, купувайки от нашите цветя.
Очакваме още собственици на магазини да се включат към нас. Обятията ни са широко разтворени. Правете добро за да получите добро.
Ще заразим и други за да направим света едно по-добро място за живеене.